Récréations et essais

One night in Mallorca, 21x30, 2018. Mixed media sur papier

One night in Mallorca, 21x30, 2018. Mixed media sur papier

One night in Mallorca no. 2, 21x30, 2018. Mixed media sur papier

One night in Mallorca no. 2, 21x30, 2018. Mixed media sur papier

Crest, le jardin. Mixed media sur papier, 21x30, 2018

Crest, le jardin. Mixed media sur papier, 21x30, 2018

Crest, le jardin no. 2. Mixed media sur papier, 21x30, 2018

Crest, le jardin no. 2. Mixed media sur papier, 21x30, 2018

Penthalaz, depuis le balcon, no.3. Mixed media sur papier. 21x30, 2019

Penthalaz, depuis le balcon, no.3. Mixed media sur papier. 21x30, 2019

Avant l'orage, Penthalaz. Mixed media sur papier, 21x30, 2018

Avant l'orage, Penthalaz. Mixed media sur papier, 21x30, 2018

Colline, Penthalaz. Mixed media sur papier, 14x21, 2018

Colline, Penthalaz. Mixed media sur papier, 14x21, 2018

Colline, Penthalaz. Crayon & digital, 16x24, 2017

Colline, Penthalaz. Crayon & digital, 16x24, 2017